اهرمی ازامید وباور به من بدهید تا من بدون محاسبات ریاضی زمین را از جای خود جابه جا کنم (ارشمیدس)
 
 
 
نویسنده : عزت اله عبدالهی
تاریخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391
نویسنده : عزت اله عبدالهی
تاریخ : چهارشنبه چهارم بهمن 1391
ازدواج

نویسنده : عزت اله عبدالهی
تاریخ : چهارشنبه بیست و هشتم دی 1390
نویسنده : عزت اله عبدالهی
تاریخ : چهارشنبه بیست و هشتم دی 1390
معصومه فیروز بخت
نویسنده : عزت اله عبدالهی
تاریخ : چهارشنبه بیست و هشتم دی 1390
نویسنده : عزت اله عبدالهی
تاریخ : چهارشنبه بیست و هشتم دی 1390
نویسنده : عزت اله عبدالهی
تاریخ : دوشنبه هشتم آذر 1389
 

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه خود خواند از صحنه رود

صحنه پیوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

نویسنده : عزت اله عبدالهی
تاریخ : دوشنبه هشتم آذر 1389
 
•نیل به آرامش وسکون
•تامین نیازهای جنسی
•بقای نسل
•تکامل انسان
•آرامش وامنیت اجتماعی
•دو مورد کمتر به آن اشاره شده
•با ازدواج بدن مراحل رشد خود را بطور واقعی طی می کند
•با انجام ازدواج می توان رابطه جنسی بطرز صحیح برقرار کرد در غیر اینصورت بقیه راهها  نهی شده وغیر منطقی است.
نویسنده : عزت اله عبدالهی
تاریخ : دوشنبه هشتم آذر 1389
 
•ازدواج های عاطفی –هیجانی:شخص بدون قید وشرط حاضر به ازدواج می شود در گذر زمان وپس از فرو کش کردن عواطف وهیجانات اولیه نقاط ضعف وتفاوت ها وناهنجاری ها جلوه می کنند ومشکلات زناشویی نمایان می گردد
•ازدواج های عقلانی ومنطقی:بر اساس دور اندیشی حسابگری ونوعی معامله گری انجام می شود عشق وعلاقه یا مطرح نمی شود ویا جایگاهی ندارد حسابگری های مادی مصالح خانوادگی واجتماعی پست مقام وشغل اساس انتخاب است
•ازدواج های اجباری –ناخواسته: از روی جبر وزوروجه اشتراک تمامی این ازدواج ها بی میلی بی احساسی ودلسردی است
•ازدواج های عقلانی –عاطفی: کشش های فطری وانگیزشی موجب ازدواج می گردد وزوج ها با عقل ومنطق اقدام به تشکیل زندگی مشترک می کنند این ازدواج ها دارای سلامت روانی است.
نویسنده : عزت اله عبدالهی
تاریخ : دوشنبه هشتم آذر 1389
ويژگيهاي لازم براي ازدواج

الف) رشد جسماني
ب)رشد عقلي
ج)رشدعاطفي
د)رشد اجتماعي

ه) رشد اخلاقي

 
 
مشاوره ازدواج
عزت اله عبدالهی کارشناس مشاوره
مشاور مرکز راهنمایی ومشاوره خانواده شیراز
تماس تلفنی بامرکز مشاوره خانواده شیراز 07112350821
مشاورخانواده مرکز راهنمایی ومشاوره خانواده شاهچراغ